Ombyggnationer fastighet norra Öland.

   

 

 

    

Kustbyggarna i Kalmar AB

                      

 
 
Startsida

Referenser

Kontakter    

                                       
                                       

            

 

 

 

 Kustbyggarna i Kalmar AB har varit engagerade i omfattande ombyggnationer av vår fastighet på norra Öland. En del av detta arbete var av så komplicerad natur att andra hantverkare tidigare hade tackat nej.

Kustbyggarna löste problemen på ett mycket professionellt och tilltalande sätt, och är dessutom på alla plan sällsynt behagliga att samarbeta med.

Det positiva ryktet om er verkar på kort tid ha spridits i bygden.

Tack Bosse, Stefan och Janne !

Lars &Carina Lundqvist.

Källa - Öland